Saw The Perks of Being a Wallflower yestarday…

Saw The Perks of Being a Wallflower yestarday…

"Man är kär i en kvinna. Man vill att hela oändligheten skall ligga i den
känslan. Och likväl kan man inte komma undan reflexionen som säger
en, att den känslan måste vara underkastad samma växlingens lag som
allt annat i världen, och att man en dag skall tröttna på den man älskar,
som man har tröttnat på månskensmusiken i Faust.”

There is some kind of beauty in all of us, but there are few who possess the ability to show it on the outside. - Anon

There is some kind of beauty in all of us, but there are few who possess the ability to show it on the outside. - Anon

I would never talk this much about myself, if there had been anyone else whom I knew as well.

I would never talk this much about myself, if there had been anyone else whom I knew as well.

"Isn’t she lovely? 
Isn’t she beautiful?”

"Isn’t she lovely?

Isn’t she beautiful?”

(Source: athletic-beauty)

Those who think they know everything, annoy those of us that do.

Those who think they know everything, annoy those of us that do.