~ Classico ~

~ Classico ~

A few months ago when I ate less crap..

A few months ago when I ate less crap..

For more frequent updates, follow me on Instagram.

myrornaskrig

For a while I will be broken.

For a while I will be broken.

"Man är kär i en kvinna. Man vill att hela oändligheten skall ligga i den
känslan. Och likväl kan man inte komma undan reflexionen som säger
en, att den känslan måste vara underkastad samma växlingens lag som
allt annat i världen, och att man en dag skall tröttna på den man älskar,
som man har tröttnat på månskensmusiken i Faust.”

Snacka om kamerahus!

Snacka om kamerahus!

Dear 16-year old me…
It’s in Swedish, I know, but their message is that it’s OK to feel. It’s ok to feel whatever you want and that your cancer-diagnos is not your fault. You don’t get cancer because you’ve been bad…